Aetraaz: Tera hi Zill hai, Tera hi Wujood hai(Fazaele Aamaal)

GHAIR-MUQALLIDEEN KE JAAHILAANA AITRAZAAT KE JAWAABAAT AUR UNSEY SAWAALAAT:

Bismillahir Rahmanir Raheem

AITRAAZAAT:

Allah Ta’la ka Irshaad hai: “Jisne Allah ta’la ke sath SHIRK kiya Us par Allah ne JANNAT HARAAM kar di hai aur Uska THIKAANA JAHANNUM hai.” [Surah Ma’idah: 72]

“Aap Keh dijiye ke Wo Allah Ek hai. Allah ta’la Be-Niyaaz hai. Na Us se Koi Paida hua Na Wo Kisi se Paida hua. Aur Na Koi Uska Hamsar hai.” [Surah Iqlaas]

Fazaa’il-e-Sadaqaat Jo Fazaa’il-e-Aa’maal ka doosra hissa hai. DEOBANDI HANAFIYON ko iski Rozaana Ta’leem di jati hain aur Jama’ton me bhi isi Kitab ki Ta’leem di jaati hai. Isi Kitab [Fazail-e-Sadaqaat ke Pg no.409] Jiska hawaala sath diya ja raha hai Us par Zakariyah Sahab apne JHOOTE hone ka Aitraaf karte hue Likhte hain.

“Ya Allah! Mu’af farmana ke Hazrat ke Irshaad se Tehreer hua hai. Jhoota hoon, Kuch Nahi hoon. Tera hi Zil hai Tera hi Wujood hai Mai Kya hoon Kuch Nahi aur Wo Jo Mai hoon Wo Tu hai aur Mai, Tu Khud SHIRK dar SHIRK hai.”

1. Yahan par Zakariyah sahab ne Khud apne Jhoote hone ka Aitraaf kiya hai. Aisi haalat me Unki TASAANEEF ki ta’leem Awaam ko dena Kaisa hai.?

2. Kya DEOBANDI HANAFIYON ke yahan Tableeghi Jama’t ke zariye SHIRK ki ta’leem di jati hai.?

3. “Tera hi Zil hai, Tera hi Wujood hai” Ye Aqeedah Wahdatul Wujood ka Aqeedah hai. Aisa Aqeedah rakhna Kufr hai kyonke Allah ta’la ka irshaad hai, “Uske Jaisa Koi Nahi hai” aur Zil ka matlab hota hai Aks (Saaya). Kya Zakariya Sahab ke KUFR me Koi Shakk reh gaya.?

4. “Wo Jo Mai hu, Wo Tu hai aur Mai, Tu Khud Shirk dar Shirk hai” aisa Aqeedah rakhna Allah ta’la ki Zaat me Khud ko Shareek karna hai aur is se bada SHIRK koi Nahi hai. Allah ta’la ka irshaad hai “Kaho ke Allah Ek hai”. Kya Zakariya Sahab ke MUSHRIK hone me Koi SHAKK reh gaya hai.?

5. Kya aisi Ta’leemaat apne peeche Chhor kar Sirf ASTAGHFIRULLAH kehne se Chhutkaara mil jaayega.?

6. Ye Aqeedah, Imam Abu Haneefah (rahmatullahi alaih) ka Aqeedah hargiz Nahi tha, To kya aisa Aqeedah Rakhne waale DEOBANDI HANAFI Daa’irah HANAFIYAT me rahe Ya Nahi.?

7. Agar Ye ghalti se likh diya gaya hai to Kya Aap maan lenge ke Ulema’on se Itni KHATARNAAK Ghalti bhi ho sakti hai.?

8. TABLEEGHI JAMA’T jab se shuroo’ hui Tab se isi Kitab ki Ta’leem di ja rahi hai to Awaam ko SHIRK ke raaste par daalne ka baar Kis par hoga.?

9. Deobandi Hanafi aur Barelwi Hanafiyon ke Aqaa’id me Kya FARQ hai.?

10. Agar aap isey bhi Khwab kehte ho to Kya aisa Khwab Kitabon me Likh sakte hain Jis se Awaam ka Aqeedah MUSHRIKAANAH ho.?

11. Deobandi Hanafiyon ke nazdeek Ye Aqeedah Shirkiyah hai Ya Nahi.?

AL-JAWAABAAT:

Aap logon ne Fazaa’il-e-Sadaqaat se ek MAKTOOB (Letter) ka ek Tukra Nishaan zadah kiya hai Jo Darj-e-Zail hai.

“Ya Allah! Mu’af farmana ke Hazrat ke Irshaad se Tehreer hua hai. Jhoota hoon, Kuch Nahi hoon. Tera hi Zil hai Tera hi Wujood hai Mai Kya hoon Kuch Nahi aur Wo Jo Mai hoon Wo Tu hai aur Mai, Tu Khud SHIRK dar SHIRK hai.”

Is Ibaarat par Aap ne 11 Sawaalaat Qayem kiye hain Jin se DEOBANDI HANAFIYON par SHIRK aur KUFR ki TOHMAT Aayed ki hai.

Jawab se pehle Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ka Farmaan bhi Suntey chalo..

“Koi Shaqs kisi doosre Shaqs par Fusuq ya Kufr ki Tohmat Na Lagaaye kyonke Agar Wo Aisa Na hua to Ye TOHMAT Usi ki taraf (Ya’ni Tohmat lagaane waale ki taraf) Laut aati hai.” [Bukhari Shareef]

Faza’il-e-Sadaqaat ki is ibaarat ki Jagah me Hum Saheeh Bukhari ki Ek Hadees Qudsi aur Bayhaqi ki ek Hadees Peish kartey hain aur Un par Aap (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ke Sawaalaat Chaspan (fit) kar ke dekhte hain.

Aap log dekhiye ke Kis tarah Aap logon ki MA’NAVI TEHREEF sabit hoti hai.

HADEES#1: Hazrat Abu Hurairah (Raz.) se rivayat hai ke Rasoolullah (Sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaya: “Allah ta’la ka irshaad hai, Jo shaqs Mere Kisi Wali se Dushmani karega, Mera Uske khilaf Ailaan-e-Jung hai. Meri Kisi Mehboob Cheez ke Zariye Mera Bandah mujhse Itna Qarb haasil Nahi kar sakta jitna is amal se kar sakta hai Jo maine us par FARZ kiya hai. Aur NAWAAFIL ke zariye mera Bandah mujhse barabar Qareeb hota rehta hai Yahan tak ke Mai Us se Muhabbat karne lagta hoon. Aur Jab Mai usey Mehboob bana leta hu to Mai uska Kaan ban jaata hu Jis se Wo Sunta hai aur Uski Aankh ban jata hu Jis se Wo dekhta hai. Aur Uska hath ban jaata hu Jis se Wo pakarta hai. Aur Uska Paer ban jata hu Jis se wo Chalta hai. Aur agar Wo mujh se maangta hai to Mai Usko Zaroor deta hu. Aur agar Wo Meri Panaah talab kare to Mai usey zarur Panah deta hu. Aur Jo bhi Kaam mujhe karna hota hai Usey karne me itni Narmi Nahi baratta Jitni Kisi Aise Momin ki Rooh (Qabz karne) me, Jo Maut (ki Takleef) ko Na pasand karta hai aur Mai uski Takleef ko Na pasand karta hu.” [Saheeh Bukhari, Baab At-Tawaaze’ 2/962,963]

HADEES#2: Abdullah bin Umar (raz.) se rivayat hai ke Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaya: “Be-Shakk! Sultan (Baadshah, Ameer, Khalifah) Zameen me Allah ta’la ka Zil (Saaya) hai.” [Shu’aibul Eimaan Bayhaqi ba-hawala Mishkaat Kitabul Amaarah Mutarjam Aabidur Rahman Kandhelvi pg323]

In Ahaadees par Aap Logon ke Sawaalaat Mulaahizah ho..

2. Kya Ghair-Muqallideen Ulema’ wa Juhala’ ke Yahan SAHEEH BUKHARI aur deegar Ahaadees ki KUTAB ke zariye SHIRK ki ta’leem di jaati hai.?

3. “Tera hi Zill hai, Tera hi Wujood hai” Ye Aqeedah Wahdatul Wujood ka Aqeedah hai. Aisa Aqeedah rakhna Kufr hai kyonke Allah ta’la ka irshaad hai, “Uske Jaisa Koi Nahi hai” aur Zil ka matlab hota hai Aks (Saaya). Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ne irshaad farmaya hai ke Sultan, Allah ka Saaya hai. Phir Aap (Ghair-Muqallideen) ke Qoul ke mutabiq………………….ke KUFR me Koi Shakk Reh gaya hai.? (Na’oozubillah min Zaalik)

4. “Wo Jo Mai hoon, Wo Tu hai aur Mai, Tu Khud Shirk dar Shirk hai” aisa Aqeedah rakhna Allah ta’la ki Zaat me Khud ko Shareek karna hai aur is se bada SHIRK koi Nahi hai. Allah ta’la ka irshaad hai “Kaho ke Allah Ek hai.” Mazkoorah SAHEEH BUKHARI ki Hadees-e-Qudsi hai Ya’ni Allah ta’la farmate hain ke, “Mai us (Bandey) ka Kaan ban jaata hoon Jis se Wo Sunta hai aur Uski Aankh ban jata hoon Jis se Wo dekhta hai. Aur Uska hath ban jaata hoon Jis se Wo pakarta hai. Aur Uska Paer ban jata hoon Jis se wo Chalta hai.” To Kya Aap (Ghair Muqallideen) ke Qoul ke mutabiq (Al Ayaazu billah) Khud Allah bade SHIRK ki Ta’leem de raha hai.? Aur Allah ta’la Khud Uske Kalaam ki Aayat “Qul Huwallahu Ahad” ka Mafhoom nahi samajhta.? (Na’oozubillah Min Zaalik). Khud Aap (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ke Sawaal ke mutabiq Allah ta’la aur Uske Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) ke KUFR me Koi SHAKK reh gaya.? (Na’oozubillah Min Zaalik)

5. Kya aisi Ta’leemaat apne peeche Chhor kar Sirf ASTAGHFIRULLAH kehne se Chhutkaara mil jaayega.?

6. Aap logon ka Aqeedah, Allah aur Uske Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) ki Ta’leemaat ke Khilaf hai, to Kya aisa Aqeedah rakhne wale Ghair-Muqallideen, Islam ke Daa’ire me rahe Ya Nahi.?

7. Agar Ye Ahaadees Ghalti se likh di gayi hain, to Kya Aap maan lenge ke Allah aur Uske Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) se itni KHATARNAAK Ghalti bhi ho sakti hai.? (Na’oozubillah Min Zaalik)

8. Jab se SAHEEH BUKHARI aur BAYHAQI likhi gayi hai, Tab se in Kitabon ki ta’leem di ja rahi hai to Awaam ko SHIRK ke raaste par daalne ka baar kis par hoga.?

9. Firqa Ahl-e-Hadees aur Firqa Ahl-e-Qur’an ke Aqaa’id me Kya FARQ hai.?

10. Agar Aap isey bhi KHWAAB kehte hain, to Kya aisa Khwab Kitabon me likh sakte hain Jis se Awaam ka Aqeedah Mushrikaanah ho.?

11. Ghair-Muqallideen Ulema’ wa Juhala’ ka Ye Aqeedah Islam ke Khilaf hai Ya Nahi.?

JAAYEZAH:
(Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ki ma’navi Tehreef ki wajah se SHIRK ki TOHMAT Allah (subhana wa ta’la) par Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) par aur Muhaddiseen par Aayed hoti hai aur Ye TEHREEF ka waazeh SABOOT hai Jo Aap Ghair-Muqallideen ki GHINAAONI HARKAT ka pata deti hai.

Humein Hairat hoti hai ke Jin Ghair-Muqallideen ko Urdu ki ek saada si Ibarat parhne aur samajhne ki bhi Tameez Nahi hai, Wo Jamee’ Ahl-e-Sunnat Wal Jama’t par KUFR aur SHIRK ki Tohmat lagaatey hain.

Mazeid Ye ke, Jhoot bolnay me bhi Tum Log peechey Nahi ho. Nishaan zadah ibaarat to asal me Sheikhul Mashaa’iq, Qutbul Irshaad Maulana Rasheed Ahmad Gangohi (rah.) ki Tehreer kardah Khat (Letter) ka hissa hai Jisey Aap ne apne Murshid Sheikhul Arab wa Ajam Haaji Imdaadullah (rah.) ki Khidmat me likha. Aur Tum (Ghair-Muqallideen) sawalaat me Tehreer karte ho ke, Yahan par Shehkhul Hadees, Maulana Zakariyah (rah.) ne JHOOTA hone ka aitraaf kiya hai. Tumhein itni bhi Tameez Nahi ke Kaise bade A’immah aur Ulema’ par Aitraaz kartay ho. Aitraaz Kya balke JHOOT baandhtay ho.

Alfaaz ka Lughvi (Linguistic) ma’na ek hota hai aur Istilaahi (Technical) ma’na ek hota hai. Maulana ne to Ibarat ke shuroo’ me hi iski wizaahat kar di thi albatta Ye Ibaarat Aam Logon aur ki Samajh ke bahar thi. Chounkay (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ke Ulema’ bhi Jaahil hotey hain Isliye Unki Samajh me Kya aati.

Khair, Maulana ne Jo Tehreer kiya ke “Jhoota hoon, Kuch Nahi hoon” Ya’ni is se muraad hai Ke Jo wo farma rahe hain is baat ki Koi Asal Nahi hai aur Na wo Khud Asal me Allah me Shareek hain. (Al-Ayaazu billah) Balke wo Is Ibaarat se MASLA’H WAHDATUL WUJOOD ki taraf Ishaarah kar rahe hain.

Ab rahi Ye Baat ke “WAHDATUL WUJOOD” Kya hai.? Is ka Saheeh Maf’hoom bayan kiya Jaaye to phir In (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadeeson ki TEHREEFAAT ka pata chal Jaaye.

Chunacha, Maulana Mufti Muhammad TAQI USMANI (Daamatu Barakaatuhum) Aqeedah WAHDATUL WUJOOD ki Haqeeqat bayan karte hue likhte hain:

“WAHDATUL WUJOOD ka Saheeh Matlab Ye hai ke Is Kaa’inaat me Haqeeqi aur Mukammal WUJOOD (Existence) sirf Zaat-e-Baari Ta’la ka hai. Iske siva har Wujood be-sabaat, faani aur Na-Mukammal hai. Ek to isliye ke Wo ek na ek din Fanaa ho jayega, doosre isliye ke har Sha’i (Cheez) apne Wujood me Zaat-e-Baari Ta’la ki MUHTAAJ hai. Lihaza ashya’ (Cheezein) humein is Kaa’inaat me nazar aati hain, inhein agarcha Wujood haasil hai lekin Allah ke Wujood ke saamne is Wujood ki Koi Haqeeqat Nahi, isliye Kal-Adam hai.

Iski NAZEER yun Samjhiye Jaise Din ke waqt Aasmaan par Sooraj ke maujood hone ki wajah se Sitaare (Stars) Nazar nahi aatey, Wo agarcha maujood hain, lekin Sooraj ka Wujood un par Is tarah Ghaalib ho jata hai ke unka Wujood Nazar hi Nahi aata.

Isi tarah Jis Shaqs ko Allah ne Haqeeqat shanaas Nigaah di ho Wo Jab is Kaa’inaat me Allah ta’la ke Wujood ki mu’arifat haasil karta hai to Tamam Wujood usey Heich, Maand, balke Kal-adam nazar aate hain.

Baqoul Hazrat Majzoob (rah.):

Jab Mehr Numaaya hua, Sab Chhip gaye Taarey.
Tu Mujhko bhari Bazm me Tanha Nazar aaya…

WAHDATUL WUJOOD ka Ye matlab Saaf, Waazeh aur Durust hai, is se aagey iski Jo Falasfiyaanah Ta’beeraat (Jaisa ke Naam Nihaad Ahle Hadees karte hain) wo badi KHATARNAAK hain, aur agar isme GHALOO ho jaaye to is AQEEDAH ki Sarhadein (Borders) KUFR tak se jaa milti hain. Isliye Ek MUSALMAN ko bas SEEDHA SAADA Ye AQEEDAH rakhna chahiye ke KAA’INAAT me HAQEEQI aur MUKAMMAL WUJOOD ALLAH Ta’la ka hai, Baaqi Har WUJOOD Na-Mukammal aur Faani Hai. [Fataawa Usmaani 1/66, Tiba’ Karachi]

Ye raha Wahdatul Wujood ka Saheeh Maf’hoom. Wahdatul Wujood ka Ye matlab hargiz Nahi ke Makhlooq bhi Khuda hai (Al Ayaazu billah) Ya phir Khuda hi Makhlooq hai aur Na Ye matlab hai ke Makhlooq ka Koi Wujood hi Nahi. Aur Jo iska Ghalat Maf’hoom Nikaaltey hain wo JAAHILON ke SARDAAR hain.

(Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees, Taalibur Rahmaan ka Ye Video dekhein ke Kis tarah Logon ko Dhoka me Daal Raha hai. Ulema’-e-Deoband se pehley Is Ibaarat ki wizaahat Talab karta aur phir Aitraaz karta lekin Ye Jaahil to Khud saaqta Maf’hoom Nikaal kar Logon ko Fareib de raha hai.

http://www.youtube.com/watch?gl=US&hl=en-GB&client=mv-google&rl=yes&v=uYxTlsoupQs

Aur Isi tarah ka Aitraaz, KULLIYAAT-E-IMDAADIYAH ki ek Ibaarat per bhi kiya gaya hai.

Yahan per VIDEO dekha Ja sakta hai:

http://www.youtube.com/watch?v=Fpo_5ZmUlhg

Ibarat kuch is tarah hai:
“Aur iske baad usko hoo hoo ke ZIKR me is qadar Munhamik ho Jaana Chahiye ke Khud Mazkoor Ya’ni (Allah) ho Jaaye aur Fanaa dar Fanaa ke Yehi ma’na hain, is haalat ke ho Jaane par Wo Saraapa Noor ho Jaayega.”

Ye Ibaarat bhi WAHDATUL WUJOOD ka masla’ bayaan Kar rahi hai. Jis tarah Ooper ki BUKHARI SHAREEF ki Hadees me Guzra hai ke Allah Ta’la Khud Banday ka Hath, Paer, Ankh waghera ban Jaatey hain theek Usi tarah Bandah bhi Allah ban Jaata hai. Ab (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees, Bukhari ki Us Hadees ka Jo Matlab wa Maf’hoom bayaan Karengay wahi Matlab aur Maf’hoom In Ibaaraat per Chaspaan (FIT) kiya Jaaye. Phir HAQEEQAT to Sab logon ke Saamne hogi.

Allah ta’la se dua’ hai ke Humein Haqq samajhne ki Taufeeq de aur har Gumraah ko Hidaayat farmaaye. Aur Jo Hidaayat par hain Unko marte Dum tak Hidaayat par Qayem rakhe. (Aameen Summa Aameen)

By: Farhan Bajrai Shafa’ii

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s