Ek hath sey musafa

Ek hath sey musafa

Bismillah-Hirrahman-Nirraheem

“Agar Tum Nahi Jantey To Ahlye Ilm Sey Punch Lo” – AlQuran

 

Taken from Tohfa Ahlye Hadees Vol.-I Written by Maulana Abu Bilal Janghvi

Download it from www.sirat-e-mustaqeem.com

 

Ek hath sey musafa

 

Sunni :   Asslam-walyekum! Bhai jaan, aap ka kya haalhey?

G.M :     Walyekum Asslam! Haal theek hai- farmiyekesey bathey ho?

 

Sunni :   Yaar ek do dafey aap ko pheley bhi yaha namazpadtey huey deka hey – Kai dafey irada kiya hey ki aap key sath bath ker chandbatye kerney ka mauka mil jaye – barhal aaj jee chah raha hey ki baeth hijanoo.

G.M.:     Badshaoo……jab chaho, jitna chaho baetho aur chand nahi balki dilkhol ker batey,  pucho.

 

Sunni:    Bhai sahib aarz ye hey ki pheley bhi aap kodekha hey ki jab aap namaz padtey hey sir sey topi uttar ker nichey phek deteyhai – Daye hath ko baye khoni per maar ker hath bandh letey hey – aur garden koakdha ker, paeir (leg) khub chordey ker key kherdey hotey hai. Ye cheez merisamjh mey nahi aati, un ki zara wazahat ho jaye.

G.M:      Zroor wazahat ho gi. Hum kertey hi isley hai ki hum sey koisawal krye aur hum logo ki Fiqh sey jaan churadh ker sirf aur sirf Quran aurhadees per lagye.

 

Sunni:    Bhai bhot accha! In masail ki guftugu aurthekeek  sey pheley aap jo ek hath seySalam kertey hai aur khoob akard ker zara us ki wazahet ho jaye.

G.M.:     Bilkul theek hai. Guftugu sey pheley meri baat kaan khol keysuno ki hum quran aur hadees key alawa fiqha-shiqa nahi mantey.  Hamara job hi masla ho hum direct quran aurhadees sey leytey hai.  Kisi sahabi yaImam ka koi kaul ya kauli ho to hum usey badey aram sey raddi ki tokri mey daaldetey hai. Aur na hi hum kisi Imam-Shimam ki taqleed kertey hai.

 

Sunni:    Bhai jaan bhot accha! Aap ki baat bilkultheek haii –  quran aur hadees keymuqabley mey agar kisi ki baat ho to wo waqaki mey na-kabiley amal hogi jabkihadees sahi key khilaaf ho, aur kitabullah sey bhi takrati ho.

G.M.:     Dekho aap ney jo namaz ki guftagu sey pheley musafa ka maslacherda hey – do hath sey musafa kisi hadees mey bhi nahi ayaa hey. Balki jahabhi salam aur musafa ki hadees aayi hey “yad” ka lafz aata hey. Aur “yad” sirfaur sirf ek hath ko khetey hai.  Arbi meydo hath ko “yadan” khetey hai.

 

Sunni:    Bhai jaan! Pheli baat to ye hey ki “yed”sirf aur sirf ek hath ko khetey hey ye hi galat hey.  Balki ‘yed’ ismey jinsi hey aur jins kleel ur kseer dono per sadiqaati hey.  Agar ‘yed’ key lafz sey aapney sirf ek hath murad liya hey to daya hath hadees ki kis lafz ka tarjuma hey?

 

G.M.:      Aap to ilmi batey cherdna chahtey hai.  Mujhey sirf do hath ka lafz dikhao aur bas.

 

Sunni:    Bhai jaan ! mey ney pheley hi muffs’sal baatkerney ki ijjazet chahi hey.  Aaj basnahi hogi balki tafseel hogi.  Dekhohadees sharif mey daye hath sey istenja kerney ki mumaniyat hey aur baye hathsey khana khana mana hey.  Is traha aapquran pak ki kis aayat sey ya hadees sharif sey daye hath sey musafa kerna aurbaye hath sey musafa ki mumaniyat sabit ker dey to aap ka dawa mudlal hoga, jiska inkar ki koi gunjaish nahi hogi.  Sirf“yad” sey ek hath murad leyna aur wo bhi daya to ye kha sey aap ney sabit kiyahey?

G.M.:      Mujhey do (two) hath key lafz dikhao aur wo bhi sirf Bhukarimey.  Us key alawa aap koi kitab peshnahi ker saktey.

 

Sunni:    Naraz ku hotey ho. Abhi tak aap ney apneydawey ko sabit nahi kiya kisi kitab sey bhi. Aur mujh sey mutalba sirf Bhukarika.  Dekho agar aap mujh sey aap mutalbaBhukhari ka krengey to mey bhi her masley mey aap sey Bhukhari sey sabotmanguga.  Agar aap sara deen Bhukhari seyleytey hey to mujhey bhi Bhukhari ka paband ker saktey ho warna nahi.

G.M:      Wo kon saa masla hey jo ham mantey aur us per amal kertey hai lakinwo Bhukhari mey nahi hey?

 

Sunni:    Bhai sahab ! Sab sey pheley jo aap keymaslak ki phechan hey yani sina pey hath bandhna Bhukhari to kya Siha-Sitta meybhi nahi.

G.M.:     Ye kesey ho sakta hey ki hamara masla hadees aur phir Saha-Sittamey na ho.  Dekho siney per hath bandhanaye hadees Maraseel Abu Dawood safa-6 mey aati hey

 

Sunni:    Bhai jaan ! Maraseel Abu Dawood Saha-Sitteymey shamil nahi balki Imam Abu Dawood Rehmatullah ka ek alag risala hey. Us koSunan Abu Dawood key sath jild ker diya gayahey, jis sey aap ko galatfahmi ho gai hey. Jis trah “Shemaeel Tarmeze” Tarmeeze key sath jild ker di jati heyhalanki wo ek alag kitab hey, dusra Mraseel riwayet ko gair mukallad ulmahuzzet nahi samjhtey.

G.M.:     Hamara kon sa masla hey jo Bhukhari mey nahi hey?

 

Sunni:    (1) Siney pey hath bandhana

(2) Tangey choddhi

(3) Akard keykhadey hona.

(4) Aap ki aazanBhukhari mey nahi hey.

(5) Aap ki rakateyBhukhari mey nahi. Yani her namaz key kitney ferz aur kitni sunnen hey.

(6) Namaz keyfareiz, wajibat, namaz key makruhat Bhukhari mey nahi hey.

(7) Aap hazrat jojanaza padtey hey us ki tafseel Bhukhri mey nahi hey.

(8) Id padney katriqa Bhukhari mey nahi hey.

(9) Beith kerpeyshab kerna Bhukhari mey nahi.

(10) Aap ney apneyJhandey per talwaar banyi hui hey aur us per kalma likha hua hey-ye dono chezeyBhukhari mey to kya duniya ki kisi kitab sey sabit nahi hey ki huzoor AlheySlaam key jhendey per talwaar  bhi ho aurkalma bhi, balki ye biddet hey. Agar dusrey log namaz key baad kalma bulendawaz sey padey to biddaati hey, aur aap ek naya jhanda ijaad ker ley to biddatina ho. Ye kha ka insaaf hey?

G.M.:     Mujhey sirf aur sirf do hath sey musafa wali hadees dikhao.Bhukhari sey na sahi chalo kisi hadees ki kitab sey dikha do.

 

Sunni:    Bhai Jaan ! Aap ney na maloom Bhukhari khabidekhi bhi hey ya nahi. Bhukhari Shareef safa 922 Jild 2 per Imam BhukhariRehmatullaha bab bandhtey hey “Bab Al –Musafha” us key nichey hath sey musafhawali hadees latey hey.  Hazrat Abdullahbin Masood Raziallah Tala Anho farmatey hey – huzoor Alheyhis-Salaam key dohatho key darmiyaan mera hath tha.

G.M.:     Aap ney galat bayani ki hey. Yaha musafey ka koi ziker nahi hey.

 

Sunni:    Galat bayani nahi ki balki Imam BhukhariRehmatullaha safa 922 Jild-2 per us hadees ko “Bab-Al-Musafha” mey laye hey.

G.M.:     Ham kisi ka bab-shab nahi mantey. Ham sirf HuzoorSal-lallaho-alhey-wasslam ki hadees mantey hai.

 

Sunni:    Bhai Jaan ! Fathiha khalf al-Imam key masilmey Bhukhari Rehmatullaha ney jo bab Bukhari safa 104 Jild-1 per bandha hey jabmasla fathiyha ka aata hey to us waqt bab-shab maney jatey hey. Yaha bab-shabka inkar kyu ho gaya?Ye ‘no mnoon beybazaal kitaba wa takfaroon beybaz ka’ rawiyya akhir kis ka tha.Dusra masla rafayaden key tark mey ahley sunnet wal jammat ghodho wali riwaayetpesh kertey hey us waqt her gair mukalled wahabi chikhta hey ki Muslim safa 181Jild -1 per bab dekho. Waha bab na Bhukhari Reh. Ka hey na Muslim Reh. Ka balkiImam Novi Reh. Ney bandha hey wo bhi bab al-amr-bil-sukun-fi-al-salat (Namazmey sukun akhtiyaar kerney ka bab). Bhai sahib ! us waqt aap ko badey bab yaadaatey hey urjab apney khilaaf pada Imam Bhukhari ka bab to fauran khey diya ‘hum bab-shabnahi mantey’.

G.M.:     Chalo bab ko manta hu lakin dekho us mey beshak nabiAlheyhisslam ney do hath diye hey lakin shabi raziallah ney to ek hi hath diyahey na!

 

 

Sunni:    Ji bhai sahib! Sahabi Raziallah ney ek hathagey kiya hua hey ye kin lafzo sey sabit hey?

G.M.:     ‘Kafi bayna kafaya’ ‘mera ek hath aap Sal-lallaho-alhey-wasslamkey do hatho key drmiyan tha’.

 

Sunni:    Payrey! Aap zara meri traf hath badaaye.Dono hath agey krey. Dekho musafa ho raha hey. Aap key dono hath hey lakinmerey do hatho key darmiyaan jo hath aa raha hey wo sirf ek hi hath hey. Dusrato bahaar hey. Usi trah mera bhi ek hi hath aap key do hatho key darmiyan hey.Us sey ye kesey lazim aata hey ki Sahabi Raziallah ney ek hath diya tha.  Sahabi Raziallah kiram to aapSal-lallaho-alhey-wasslam key ishara abru per mer mitney key liye tayyar hojatey. Un sey ye tawaqqo kerna ki Huzoor Sal-lallaho-alhey-wasslam do hath deyaur sahabi ek hath badaye na-mumkinaat mey sey hai. Bilfarz muhal ek minut keyliye taslim ker leytey hai ki sahabi raziallah ney ek diya tha to phir bhi hamareywastey aswa rasool Sal-lallaho-alhey-wasslam mukaddam hey.  Bhot sarey mukamat per jab ahley sunnetaqwalye sahaba raziallah pesh kertey hai to tum foran ye khe ker key thukradetey ho ki ‘sahabi ki baat hujjat nahi hey-hum nahi mantey’ (Travih, Talaq wageramasil mey).

G.M.:     Agar hum do hath dey to paygember Sal-lallaho-alhey-wasslam keysath mushabhat hogi us wastey ek hath detey hai.

 

Sunni:    Bhai ! phir agar hum ek hath dey to sahabiraziallah key sath mushabahat hogi, to merey khayal sey sirf ‘angutha’ milanachaheyye taki na pegember sey mushahbat ho aur na sahabi sey. Bhai ! ye sirfaur sirf hadees pak sey jaan chudaney ka tariqa hey aur kuch bhi nahi hey.

G.M.:     Aap ney ‘yed’ waley sawal ka jawab nahi bataya aur na hi us kiwazahat ki hey. Mey kheta hu ki ‘yed’ ka mani sirf ek hi hath hota hey.

 

Sunni:    Bhai ! ek hath ‘yed’ ka mani kerna aap keyliye nuksan deh hey kuki hadees shareef mey aata hey ‘al-muslim man salam al muslamoon man lasana wa yada’–‘muslman wohey jis key hath aur zaban sey musalman mehfooz rehey’ to aap key nazdik maineyye hoga ki daye hath sey kisi musalman ko tang na krey-baye sey uski jeb katley, churi mar key kisi ko halak ker dey ye jayez hoga.

G.M.:     Ha yaar! Ye mani to waqai mey galat hey. Accha ek hath sey salamye kon kerta hey.

 

Sunni:    Bhai ! Angrez kerta hey. Good Morning aurphir ek hath milata hey.

G.M.:     Hamari fauj ka kanoon bhi ek hath sey musafa kerna hey.  Aap fauj ko nahi mantey?

 

Sunni:    Bhai ! fauj mey digar qwanin ki traha ye bhiqanoon angrezi qanoon hey. Quran aur hadees sey sabit nahi.  Ab aap fauj ka sahara ley rehey hai jabpheley aap ney farmaya tha ki quran aur hadees sey bahar nahi jayngey. Berhalsunnet nabwi Sal-lallaho-alhey-wasslam do hatho sey salam kerna hey.  Allah rabul Izzet aap ko manney ki taufeeqata farmaye!

 

 

———————————————————-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s