HALALA KIYA HAI?

HALALA KIYA HAI?

Bismillah Hirrehman Nirrahim.

 

Asslam O Alaikum,

 

Ye topic meney Kitab “Shariyet ya Jahalat” Janab Mohammad Palan Haqqani sahab (Allah un ko Jannet ul Firdaus ata krey…Ameen…!) sey liya hai….Topic puri wasi hi hai jesi kitab mey. Behad behtreen dhang sey samjhaya gaya hai….purey sabot key sath…Quran ki aayat aur Hadesey pesh ki gai hai…kaha kaha sey hadeesey li hai wo hawaley dey diye gaye hai….ab Ahley Khabees agar “Halala” ko ley ker bhokey to hamarey pass behtreen jawab hai….Isey aap log her Group mey jaha chahey waha “File” mey save ker dey…..

 

 

“HALALA KIYA HAI?”

 

 

Quran Shareef key Para 2 Surah Bakra key 29 Ruku mey Ayat No 230 mey Allah Tala irshad fermata hai:

 

Tarjuma :  “Agar us ko talak dey diya (yani Teen Talakey, to) ab us key liye halal nahi, jab tak ki who auret us key siwa dusrey sey nikha na ker ley, phir agar wo bhi talak dey dey, to in dono mey mel-jol ker leney mey koi gunah nahi, beshertey ye jaan ley ki Allah ki hado ko qayam rakh sakhenygey, ye hai Allah ki hadey, jinhey wo janney walo key liye bayan farma raha hai.”

 

[Quran : Surah Bakra, Ayat No 230.]

 

“Agar dusra shauher nikha aur bati key bad talak dey dey, to pehley khawind per phir usi aurat sey nikha ker leney mey koi gunah nahi aur ye jaan ley ki woh dusra nikha sirf dokha aur makkar wa freb ka na tha, balki sacchai thi.”

[Hawala : Tafseer Ibne Kaseer, Para 2, Page 103, Sura Bakara key 29 Ruku ki tafseer mey]

 

“Hadees: Hazret Ayesha Siddiqui Razialla Anha kehti hai ki Rifa ki biwi ney Allah key Rasool Sallallaho-Alhey-Wasslam ki khidmet mey hazir hoker arj kiya, mey Rifa key nikha mey thi, usney mujh ko teen talakey dey di. Phir mey ney Abdullah bin Zubair Raziallah Anhu sey nikha ker liya aur nahi hai us key pass (yani us ka khas anng) magar pundney ki trah. Apney pucha, kiya tu phir Rifa key paas jana chahti hai? Usney kaha, Ha. Apney farmaya, tu us waqt tak Rifa sey nikha nahi ker sakti, jab tak ki Abdur Rehman tera maza na chakh ley aur tu us sey maza na paa ley.”

 

[Hawala : Mishkat Shareef, Jild 2, Page 514, Hadees No. 3132, Teen Talako ka bayan]

 

“Jab tak ki dusra shoher sohbet na krey, pehley shoher sey nikha kerna halal nahi aur ye hadees mashoor hai, is per daleel banti hai ki beech halal honey, auret key pehley khawind key liye sirf nikha ka hona kafi nahi, balki sohbet ka hona zarrori hai aur sohbet kerney mey aang ka dakhil hona kafi hai, mani ka girna shert nahi hai.”

 

[Hawala : Mazahirey Haq, Jild 3, Page 189, Kitabun Nikah]

 

Hadees : “Hazret Abdullah bin Masood Raziallahu Tala Anhu kehtey hai ki Allah key Rasool Sallallaho-Alhey-Wasslam ney halal kerney waley aur halal karaney waley dono per lanat farmai hai.” (Yani ek admi ney apni biwi ko teen talaq di, phir us ney ek admi sey kaha kit u is sey nikha ker key is ko merey liye halal ker dey. In dono admiyo per apney lanat farmaye hai).

 

[Hawala : Mishkat Shareef, Jild 2, Page 514, Hadees No. 3133, Talak ka bayan]

 

Agar shert ho halal kerney ki zubani is trah ki kahey mard us talaq di hui auret ko ki mey nikha kerta hu tujh sey isliye ki halal karu tujh ko terey talaq deney waley khawind key liye ya ye kahye auret ki mey tujh sey nikha kerti hu is liye ki halal houn mey apney khawind key liye, to ye makrooh tehremi hai.

 

[Hawala : Mazahirey Haq, Jild 3, Page 189, Kitabun Nikah]

Halala kraney waley aur halala kerney waley in dono admiyo per Huzoor Sallallaho-Alhey-Wasslam ney lanat farmayi hai, taki log talak deney mey jaldbazi na krey, balki sochey-samjhey aur soch-samjh ker talaq dey, kiyuki talaq dena bhot hi buri baat hai. Agar talaq dena hi hai to ek talaq dey aur ek mahiney theher jaye. Is key bad dusri talaq dey aur ek mahiney theher jaye. Ho sakta hai ki is darmayan mey Allah tala shulah ki shakal pada ker dey aur dono miya-biwi key dil mil jaye, kuyki do talakey deney key baad bhi biwi ko shariyet key kanoon key mutabik apney paas rakh sakta hai, lakin agar iddet guzer chuki ho, to nikha dobara padhna padeygi aur agar teen talakey ek hi sath mey dey di hai ya alag-alag kerkey di hai, to ab ye auret mard key kabzey sey nikal jayegi aur us key liye haram ho jeygi. Ab ye mard jisney apni biwi ko teen talq di hai, agar auret ko phir sey apney paas rakhna chahey, to us key liye halala shert hai. Bagair halala key nahi rakh sakta aur agar bagair halal key apney paas us auret ko rakh leyga to gunhagar hoga.

 

Halala is ko kehtey hai ki talaq deney key baad jab teen haiz (mahawari) guzer jaye to us auret sey koi dusra mard nikha ker ley aur us ko apney paas rakhey, hafta do-hafta ya mahina do-mahina ya ek ya do din apney paas rakhey aur us auret sey ham-bister bhi ho, jab tak ham-bister na hoga yani us auret sey wait nahi kreyga, halala nahi hoga, is key baad us auret to talaq dey dey aur wo auret teen haiz aur agar haiz wali na ho to teen mahiney ghar per baithi rahey aur agar hamal hai to baccha paida honey key baad us pehley shoher sey nikha ker ley, isi ko halala kehtey hai. Agar zina sey hamal hai to nikha ho jayega, lakin wait jayez nahi.

 

Behter ye ha ki baccha paida ho jaye aur nifas ki muddet bhi khatam ho jaye, us key baad nikha padhey, kyuki nikha padh leyney key baad jab auret us key paas raheygi, to insan saber nahi ker sakta aur agar koi majboori hai aur nikha padhana hi hai to nikha key baad us auret ko apney paas na rakhey, balki us ko apney maikey mey rehney dey ya khud kahi bahar gawn chala jaye aur jab nifas ki muddet bhi khatam ho jaye to biwi ko apney paas bulaye ya khud biwi key paas chala jaye.

 

Samajhdar insane to esi herket ko khabi pasand nahi kreyga ki us ki auret sey koi dusra insane ham-bister ho aur baad mey us auret ko wo apney pass phir sey rakhey. Isi ko kehtey hai “Halala”, is halaley mey do batey hai-:

 

No.1. Pehli baat to ye hai ki halala key liye kisi mard ko dosto mey sey ya rishteydaro mey sey tayyar kiya jata hai ki Bhai ! tu is auret sey to nikha padha ley aur baad mey talaq dey dey, taki merey liye halal ho jaye, to kuch jagha esey log mil jatey hai aur us auret sey nikha padha leytey hai aur faurn hi talaq bhi dey detey hai ya ek raat apney ghar per us auret ko rok rakhtey hai, lakin us auret ko hath bhi nahi lagatey ki dost ki biwi hai, kon us sey ham-bister hoga aur subha ko talaq dey detey hai. To ye halala nahi hua. Halala key liye ham-bister hona shert hai. Jab ham-bister nahi hoga, halala sahi nahi hoga. Chahey wo apney pass us auret ko ek mahiney rakhney key baad bhi talaq deyga, jab bhi halala nahi hoga aur agar ham-bister honey key baad talaq di hai, to halala sahi ho jayega, lakin in dono per yani halala karaney waley per aur halala kerney waley per Huzoor Sallallaho Alhey Wassallam ney lanat farmaye hai, kyuki un logo ney pehley hi sey talaq dilwaney ka wayda ker liya hai aur agar koi insane wayda ker leney key baad talaq na dey, to us key liye wo biwi hameysha key liye halal raheygi, kyuki khabi-khabi esa ho jata hai ki jin ko halal karaya jata hai, wo mard us auret ko bha jata hai aur mard ko auret pasand aa jati hai phir wo kyu talaq dey? Ab pehley wala mard hamesha rota rahey al-batta nikha padhaney waley per wayda-khilafi ka jurm raheyga magar lanat sey bach jayega.

 

No. 2. Dusri baat ye hai ki ek mard ney apni auret ko teen talakey dey di aur iddet key baad us auret ney kisi dursey mard sey nikha ker liya ab kuch dino key baad ya mahino key baad qudrati tor sey in miya-biwi mey na-ittefaqi ho gai aur us ney talaq dey di ya kismet sey us ka shoher mer gaya to ab ye auret iddet guzarney key baad pehley waley mard key liye halal ho gai agar wo nikha kerna chahey to wo us auret sey phir sey nikha ker ley, is mamley mey lanat ka haqdar nahi baneyga kyuki us ko usney talaq deney key liye kaha nahi tha balki us mard ney us auret ko kisi wajah sey talaq di hai.

 

Kahi-kahi ye bhi sunney mey aaya hai ki ek mukklid ney apni biwi ko teen talakey dey di hai phir bagair halala kiye apney pass rakhna chahta hai to chuki charo maslak mey jayaz nahi hai islye kahi-kahi Ahley Hadees log us mukklid ko samjhatey hai ki tum gair-mukklid ho jao to tumhari biwi tumharey liye halal ho jayegi, to na-samjh aur kam ilm waley maslak ko badal deytey hai aur us auret ko bula leytey hai aur ye samjhtey hai ki ye auret un key maslak badlney sey halal ho gai, ye bilkul galat hai, nafsani freb aur sheytani dhoka hai. Allah key wastey aap itna to sochey ki aap ney talaq taqlid key dayrey mey di hai ab talaq deney key baad gair-mukllid honey sey kiya fayda? Halaki aap taqlid mey rahey ya gair-mukllid ho jaye, teen talaq deney sey teen hi pad jati hai jin ka tafseeli bayan “Jamat Ahley Hadees Ka Charo Imamo Sey Ikhtalaf” key bab mey ham ker chukey hai (Insha Allah is chapter ko bhi Roman Urdu mey kerunga) Ab koi na maney is ka duniya mey koi ilaj hi nahi.

 

Aurto ko talaq deney key ji akhtiyar merdo ko diye gaye hai un ko akal-mandi sey isteymal kiya jaye to ghar bigdney sey bach jata hai talaq dey ker pachtaney ki naubat nahi aa sakti aur mel paida honey ka zayda sey zayda moka baki rehta hai aur agar akhir mey algaw ho bhi jaye to dubara nikha padha sakta hai, lakin agar koi admin a-samjhi mey apney akhtiyaro ko galat tarikey sey istemal ker baithey to wo apney upper khud zulm kreyga aur shriyet ney us key liye jitney rastey jayaz ker rakhey they wo sab key sab kho baitheyga. Ye bilkul esa hi hai jesey ek baap apney betey ko 100 Rs dey aur kahey ki ye tumhari milkiyet hai in ko tum apni marzi sey karch kerney key mukhtar ho. Ab wo ladka chahey 3 mahiney mey karch ker daley ya ek minute mey karch ker daley, barhal rakam to karch ho hi jayegi.

 

Hadees: “ Hazret Jabir Raziallahu Anhu kehtey hai ki farmaya Rasool Sallallaho-Alhey-Wasslam ney ki shaytan apna takht pani (yani samunder) per bichata hai aur is per baith ker apni faujo ko hokum deyta hai ki admiyo mey ja ker un ko ghumrah krey aur fitney mey daley. Shaytan ki is jamat ka chota sa shaytan wo hai jo inteyha darjey ka fitna paida kerney wala ho. In mey sey ek shaytan apney sardar key paas aa ker kehta hai ki meney esa-esa kiya hai, yani esey esey kam kiya. Sarda (Shaytan e Azam) kehta hai, tu ney kuch nahi kiya. Is key baad Rasool Allah Sallallaho-Alhey-Wasslam ney farmaya ki ek aur shaytan aata hai aur kehta hai ki meney insane ka picha us waqt tak nahi chorda, jab tak ki us key aur us ki biwi key beech judai na daal di. Huzoor Sallallaho-Alhey-Wasslam ney is key baad farmaya ki (Shaytan e Azam) ye sun ker us ko apney kareeb jagha deyta hai aur kehta hai, tu ney bhot accha kaam kiya. Hazret Amash Raziallahu Anhu kehtey hai ki mujh ko ye khayal hai ki Hazret Jabir Raziallahu Anhu ney ye lafz kahey hai ki (Ye sun ker Shaytan us ko galey sey laga leyta hai).”

 

Hawala : Mishkat Shareef, Jild 1 Page 92, Hadees 64, Waswasey ka bayan.

 

Hadees : “Hazret Ibney Umar Raziallahu Anhu kehtey hai ki farmaya Rasool Sallallaho-Alhey-Wasslam ney ki halal cheezo mey khuda key nazdik sab sey buri cheez talaq hai.”

 

Hawala : Mishkat Shareef, Jild 2, Page 512, Hadees 3118, Talaq ka bayan.

 

Hadees : “Hazret Soban Raziallahu Anhu kehtey hai farmaya Rasool Sallallaho-Alhey-Wasslam ney ki ji auret be-wajah apney shauher sey talaq chahey, us per Jannet ki gandh (khushbo) haram hai.”

 

Hawala :         1. Ibney Maza Shareef, Page 314, Hadees 2078, Talaq ka bayan.

                        2. Darami Shareef, Page 344, Hadees 2245, Bab 765, Talaq ka bayan.

……..End……..

By Azeem Ahmed

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s